Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Važna obaveštenja

28.06.2018.

- Zapisnik sa odrzane redovne godisnje skupstine akciona drustva Stai Tamis a.d. Pancevo, odrzano dana 28.06.2018., mozete skinuti ovde (PDF fajl)

- Izvestaj o bitnom dogadjaju

Obavestenje u vezi sa odrzanom skupstinom akcionara, odrzano dana 28.06.2018. preuzmite ovde (PDF fajl)

Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja za 2017 Stari Tamis AD . preuzmite ovde (PDF fajl)

Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izvestaja za 2017. godinu . preuzmite ovde (PDF fajl)

Odluka o usvajanju revizorskog izvestaja o poslovanju drustva za period od 01.01.2017. - 31.12.2017. . preuzmite ovde (PDF fajl)

Odluku o izboru revizora za reviziju finansijskog izvestaja 2017. godine . preuzmite ovde (PDF fajl)

Odluku o raspodeli dobiti po finansijskom izvestaju za 2017. god. preuzmite ovde (PDF fajl)

        Odluka o razresenju i menovanju cclanova Nadzornog odobra. preuzmite ovde (PDF fajl)

26.06.2018.

Materijal uz skupstinu:

PREDLOG ODLUKE - IZBOR REVIZORA (PDF fajl)

PREDLOG ODLUKE - RASPODELA DOBITI (PDF fajl)

PREDLOG ODLUKE - USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA (PDF fajl)

PREDLOG ODLUKE - USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA (PDF fajl)

PREDLOG ODLUKE - USVAJANJE REVIZORSKOG IZVEŠTAJA (PDF fajl)

 
14.06.2018.

Godisnji izveštaj za 2017 godinu možete preuzeti sla sledećem linku (PDF Fajl)

 
28.05.2018.

Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara bice sazvana za 28.06.2018. u 10:00 casova

Poziv mozete skinuti ovde (PDF)

Punomocje za glasanje mozete skinuti ovde (DOC)

 

27.06.2017.

- Zapisnik sa odrzane redovne godisnje skupstine akciona drustva Stai Tamis a.d. Pancevo, odrzano dana 26.06.2017., mozete skinuti ovde (PDF fajl)

- Izvestaj o bitnom dogadjaju mozete preuzeti ovde (PDF fajl)

Obavestenje u vezi sa odrzanom skupstinom akcionara, odrzano dana 26.06.2017 

Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja za 2016 Stari Tamis AD 

Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izvestaja za 2016. godinu 

Odluka o usvajanju revizorskog izvestaja o poslovanju drustva za period od 01.01.2016. - 31.12.2016. 

Odluku o izboru revizora za reviziju finansijskog izvestaja 2017. godine 

Odluku o raspodeli dobiti po finansijskom izvestaju za 2016. god 

 

30.05.2017.

Materijal uz skupstinu:

PREDLOG ODLUKE - IZBOR REVIZORA (PDF fajl)

PREDLOG ODLUKE - RASPODELA DOBITI (PDF fajl)

PREDLOG ODLUKE - USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA (PDF fajl)

PREDLOG ODLUKE - USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA (PDF fajl)

PREDLOG ODLUKE - USVAJANJE REVIZORSKOG IZVEŠTAJA (PDF fajl)

 

26.05.2017.

Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara bice sazvana za 26.06.2017. u 11:00 casova

Poziv mozete skinuti ovde

Forma punomocja mozete skinuti ovde

 
 
28.04.2017.

Godisnji izveštaj za 2016 godinu možete preuzeti sla sledećem linku (PDF Fajl)

 

- Godišnji dokument o objavljenim informacijama možete preuzeti na sledećem linku (PDF fajl)
- Obaveštenje u vezi sa održanom skupštinom akcionara 29.06.2016. možete preuzeti na sledećem linku ( PDF fajl )

Dodatak:

Odluka o članovima Nadzornog odbora (PDF fajl)

Odluka o izboru revizora (PDF fajl)

Odluka o usvajanju kodeksa korporativnog upravljanja (PDF fajl)

Zapisnik sa skupštine 2016 (PDF fajl)

-  Materijal

PUNOMOĆJE ( PDF fajl )

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ( PDF fajl )

ODLUKE O USVAJANJU REVIZORSKOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ( PDF fajl )

PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU REDOVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2015 GODINU. ( PDF fajl )

PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2015-STARI TAMIŠ AD ( PDF fajl )

PREDLOG ODLUKE O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG PRAVLJANJA ( PDF fajl )

 

- Godišnji izveštaj za 2015. godinu možete preuzeti na sledećem linku ( PDF fajl )
- Obaveštenje o značajnom učešću, možete preuzeti na sledećem linku ( PDF fajl )
- Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo - STTM možete preuzeti na sledećem linku ( PDF fajl )
- Izveštaj o održanoj godišnjoj skupštini akcionara 26.06.2015. godine možete preuzeti na sledećem linku ( PDF fajl )
- Zapisnik sa redovne godišnje skupštine akcionara održane 18.06.2014. godine možete preuzeti na sledećem linku ( PDF fajl )
- Poziv za sednicu redovne (godišnje) skupštine akcionara možete preuzrti na sledećem linku ( PDF fajl )
- Godišnji izveštaj za 2014. godinu možete preuzeti na sledećem linku ( PDF fajl )