Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Važna obaveštenja

18.06.2019.

-Izvestaj o bitnom dogadjaju (PDF Fajl)

-Odluka o izboru revizora (PDF Fajl)

-Odluka o usvajanju Godisnjeg izvestaja (PDF Fajl)

-Odluka o usvajanju redov.FIN 2018 (PDF Fajl)

-Odluka o usvajanju revizorskog izvestaja (PDF Fajl)

-Odluke O RASPOEDELI DOBITI (PDF Fajl)

-Zapisnik sa skuptine 17,06,2019 (PDF Fajl)

 

 

 
30.05.2019.

Godisnji dokument o objavljenim informacijama Stari tamis AD pancevo, mozete preuzeti na sledecem linku (PDF Fajl)

 
15.05.2019.

Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara Stari Tamis mozete skinuti na sledecem linku (PDF FAJL)

 
25.04.2019.

Godisnji izvestaj za 2018. godinu mozete preuzeti na sledecem linku (PDF FAJL)

 

 
28.06.2018.

- Zapisnik sa odrzane redovne godisnje skupstine akciona drustva Stai Tamis a.d. Pancevo, odrzano dana 28.06.2018., mozete skinuti ovde (PDF fajl)

- Izvestaj o bitnom dogadjaju

Obavestenje u vezi sa odrzanom skupstinom akcionara, odrzano dana 28.06.2018. preuzmite ovde (PDF fajl)

Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja za 2017 Stari Tamis AD . preuzmite ovde (PDF fajl)

Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izvestaja za 2017. godinu . preuzmite ovde (PDF fajl)

Odluka o usvajanju revizorskog izvestaja o poslovanju drustva za period od 01.01.2017. - 31.12.2017. . preuzmite ovde (PDF fajl)

Odluku o izboru revizora za reviziju finansijskog izvestaja 2017. godine . preuzmite ovde (PDF fajl)

Odluku o raspodeli dobiti po finansijskom izvestaju za 2017. god. preuzmite ovde (PDF fajl)

        Odluka o razresenju i menovanju cclanova Nadzornog odobra. preuzmite ovde (PDF fajl)

26.06.2018.

Materijal uz skupstinu:

PREDLOG ODLUKE - IZBOR REVIZORA (PDF fajl)

PREDLOG ODLUKE - RASPODELA DOBITI (PDF fajl)

PREDLOG ODLUKE - USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA (PDF fajl)

PREDLOG ODLUKE - USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA (PDF fajl)

PREDLOG ODLUKE - USVAJANJE REVIZORSKOG IZVEŠTAJA (PDF fajl)

 
14.06.2018.

Godisnji izveštaj za 2017 godinu možete preuzeti sla sledećem linku (PDF Fajl)

 
28.05.2018.

Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara bice sazvana za 28.06.2018. u 10:00 casova

Poziv mozete skinuti ovde (PDF)

Punomocje za glasanje mozete skinuti ovde (DOC)

 

27.06.2017.

- Zapisnik sa odrzane redovne godisnje skupstine akciona drustva Stai Tamis a.d. Pancevo, odrzano dana 26.06.2017., mozete skinuti ovde (PDF fajl)

- Izvestaj o bitnom dogadjaju mozete preuzeti ovde (PDF fajl)

Obavestenje u vezi sa odrzanom skupstinom akcionara, odrzano dana 26.06.2017 

Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja za 2016 Stari Tamis AD 

Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izvestaja za 2016. godinu 

Odluka o usvajanju revizorskog izvestaja o poslovanju drustva za period od 01.01.2016. - 31.12.2016. 

Odluku o izboru revizora za reviziju finansijskog izvestaja 2017. godine 

Odluku o raspodeli dobiti po finansijskom izvestaju za 2016. god 

 

30.05.2017.

Materijal uz skupstinu:

PREDLOG ODLUKE - IZBOR REVIZORA (PDF fajl)

PREDLOG ODLUKE - RASPODELA DOBITI (PDF fajl)

PREDLOG ODLUKE - USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA (PDF fajl)

PREDLOG ODLUKE - USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA (PDF fajl)

PREDLOG ODLUKE - USVAJANJE REVIZORSKOG IZVEŠTAJA (PDF fajl)

 

26.05.2017.

Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara bice sazvana za 26.06.2017. u 11:00 casova

Poziv mozete skinuti ovde

Forma punomocja mozete skinuti ovde

 
 
28.04.2017.

Godisnji izveštaj za 2016 godinu možete preuzeti sla sledećem linku (PDF Fajl)

 

- Godišnji dokument o objavljenim informacijama možete preuzeti na sledećem linku (PDF fajl)
- Obaveštenje u vezi sa održanom skupštinom akcionara 29.06.2016. možete preuzeti na sledećem linku ( PDF fajl )

Dodatak:

Odluka o članovima Nadzornog odbora (PDF fajl)

Odluka o izboru revizora (PDF fajl)

Odluka o usvajanju kodeksa korporativnog upravljanja (PDF fajl)

Zapisnik sa skupštine 2016 (PDF fajl)

-  Materijal

PUNOMOĆJE ( PDF fajl )

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ( PDF fajl )

ODLUKE O USVAJANJU REVIZORSKOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ( PDF fajl )

PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU REDOVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2015 GODINU. ( PDF fajl )

PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2015-STARI TAMIŠ AD ( PDF fajl )

PREDLOG ODLUKE O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG PRAVLJANJA ( PDF fajl )

 

- Godišnji izveštaj za 2015. godinu možete preuzeti na sledećem linku ( PDF fajl )
- Obaveštenje o značajnom učešću, možete preuzeti na sledećem linku ( PDF fajl )
- Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo - STTM možete preuzeti na sledećem linku ( PDF fajl )
- Izveštaj o održanoj godišnjoj skupštini akcionara 26.06.2015. godine možete preuzeti na sledećem linku ( PDF fajl )
- Zapisnik sa redovne godišnje skupštine akcionara održane 18.06.2014. godine možete preuzeti na sledećem linku ( PDF fajl )
- Poziv za sednicu redovne (godišnje) skupštine akcionara možete preuzrti na sledećem linku ( PDF fajl )
- Godišnji izveštaj za 2014. godinu možete preuzeti na sledećem linku ( PDF fajl )