Važna Obaveštenja

22.06.2020.

  • Zapisnik sa redovne skupštine akcionara održane dana 19.06.2020. možete preuzeti ovde. (Download PDF)
  • Izveštaj o bitnom dogadjaju – obaveštenje u vezi sa održanom skuštinom akcionara (Download PDF)
  • Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2019. godinu (Download PDF)
  • Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2019. godinu (Download PDF)

14.05.2020.. godinu

  • Poziv za skupštinu akcionara koja će biti održana 19.06.2020. možete preuzeti ovde. (Download PDF)
  • Godišnji dokument o objavljenim informacijama Stari Tamiš ad Pančevo. (Download PDF)

30.04.2020.